VERKEERSVEILIGHEIDSTRAINING

Bijna iedereen vindt zichzelf een goede chauffeur. Wat doe je in noodsituaties? Daar weet elke weggebruiker wel iets over te zeggen.

Hoe kan het dan toch dat er nog steeds zoveel ongelukken gebeuren? In Rijopleiding in Stappen wordt in module 4 'Rijden onder specifieke omstandigheden' ge´nstrueerd. Hierin leer je omgaan met gevaarlijke verkeerssituaties of noodsituaties.

Wij verzorgen deze cursus ook voor de overige leerlingen van de rijschool. Dat gebeurd dan op het einde van de opleiding met je eigen instructeur en 3 kandidaten in een verkeersveiligheidscentrum. De locatie van deze training is in weert, namelijk Ecool Antislipschool.

Verkeersveiligheidstraining bij verkeersschool Roy Heijnens

Algemene Doelstelling

De bedoeling van de training is juist dat jonge beginnende bestuurders de onbeheersbaarheid van noodsituaties ervaren. Deze ervaring moet preventief werken. Dat moet ertoe leiden dat zij proberen te vermijden om in gevaarlijke situaties terecht te komen.

Leerdoelen Training

De leerdoelen voor de training 'rijden onder specifieke omstandigheden' luiden als volgt:

Leerdoel 1:

De leerling weet hoe hij een noodremming moet uitvoeren en kan dat in de praktijk brengen (rempedaal zo snel en zo hard mogelijk indrukken, tegelijkertijd koppelingspedaal indrukken; vervolgens beide pedalen ingedrukt houden tot het voertuig stilstaat).  

Leerdoel 2:

De leerling weet hoe hij moet reageren bij een bermvlucht (auto in de versnelling laten uitrollen zonder te remmen; dan eventueel de koppeling indrukken en bij een lage snelheid weer de rijbaan oprijden).

Leerdoel 3:

De leerling ervaart wat het betekent om op een stroef wegdek een noodstop te moeten maken bij 30 km/uur en bij 50 km/uur.
 

 

Verkeersveiligheidstraining bij verkeersschool Roy Heijnens

Leerdoel 4:

De leerling ervaart wat het verschil in remweg is wanneer hij op een stroef wegdek een noodstop maakt bij 30 km/uur en bij 50 km/uur.

Leerdoel 5:

De leerling ervaart wat het effect is van een noodstop bij 50 km/uur op een glad wegdek.

Leerdoel 6:

De leerling ervaart wat het verschil in remweg is wanneer hij bij 50 km/uur een noodstop moet maken op een stroef wegdek en op een glad wegdek.

Leerdoel 7:

De leerling ervaart wat het betekent wanneer hij bij 50 km/uur een noodstop moet maken op gedeeltelijk stroef en gedeeltelijk glad wegdek (bermsimulatie).

Leerdoel 8:

De leerling ervaart wat het betekent om op glad wegdek te moeten remmen en uitwijken bij 50 km/uur.

Theorie:

De training begint met een half uur theorieonderricht. Hierin wordt stilgestaan bij noodsituaties in het verkeer. Met name wordt aandacht besteed aan de manier waarop je als bestuurder kunt voorkomen dat je in noodsituaties komt.

Verkeersveiligheidstraining bij verkeersschool Roy Heijnens

Kort informatieoverzichtje

Verkeersschool Roy Heijnens
Klingstraat 6
6441 KG Brunssum 
E-mail: verkeersschool@roy-heijnens.nl 

Telefoonnummer: 045-5258765  (van 9.00 tot 22.00 uur)
Bij geen gehoor: 06-54783109 

Like ons op Facebook!!!


Lessen in een schakelauto.....

 

 

 

Roy Heijnens behoort tot de beste rijscholen!!

 

ę Copyright Verkeersschool Roy Heijnens
Webdesign: BT Webdesign