Oefenen met verkeersborden

Hieronder kun je alvast kijken hoeveel theoriekennis je hebt over de betekenis van verkeersborden.

A1 - A5 Snelheidsborden
Verkeersborden Oefening A1: Maximumsnelheid
Verkeersborden Oefening A2: Einde maximumsnelheid
Verkeersborden Oefening A3: Maximumsnelheid op elektronisch signaleringsbord
Verkeersborden Oefening A4: Adviessnelheid
Verkeersborden Oefening A5: Einde adviessnelheid
B1 - B7 Voorrangsborden
Verkeersborden Oefening B1: Voorrangsweg
Verkeersborden Oefening B2: Einde voorrangsweg
Verkeersborden Oefening B3: Voorrangskruispunt
Verkeersborden Oefening B4: Voorrangskruispunt zijweg links
Verkeersborden Oefening B5: Voorrangskruispunt zijweg rechts
Verkeersborden Oefening B6: Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
Verkeersborden Oefening B7: Stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
C1-C22 Geslotenverklaringen
Verkeersborden Oefening C1: Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee.
Verkeersborden Oefening C2: Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee.
Verkeersborden Oefening C3: Eenrichtingsweg
Verkeersborden Oefening C4: Eenrichtingsweg
Verkeersborden Oefening C5: Inrijden toegestaan
Verkeersborden Oefening C6: Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
Verkeersborden Oefening C7: Gesloten voor vrachtauto's
Verkeersborden Oefening C8: Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Verkeersborden Oefening C9: Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen en invalidenvoertuigen.
Verkeersborden Oefening C10: Gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen
Verkeersborden Oefening C11: Gesloten voor motorfietsen
Verkeersborden Oefening C12: Gesloten voor alle motorvoertuigen
Verkeersborden Oefening C13: Gesloten voor bromfietsen en invalidenvoertuigen met in werking zijnde motor
Verkeersborden Oefening C14: Gesloten voor fietsen en invalidenvoertuigen zonder motor
Verkeersborden Oefening C15: Gesloten voor fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen
Verkeersborden Oefening C16: Gesloten voor voetgangers
Verkeersborden Oefening C17: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening C18: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening C19: Gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn dan op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening C20: Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening C21: Gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening C22: Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen
D1 - D7 Rijrichtingborden
Verkeersborden Oefening D1: Verkeersplein: verplichte rijrichting
Verkeersborden Oefening D2: Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft
Verkeersborden Oefening D3: Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
Verkeersborden Oefening D4: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening D5: Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
Verkeersborden Oefening D6: Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
Verkeersborden Oefening D7: Gebod tot het volgen van een van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
E1 - E13 Parkeer- en Stilstaanborden
Verkeersborden Oefening E1: Parkeerverbod
Verkeersborden Oefening E2: Verbod om stil te staan
Verkeersborden Oefening E3: Verbod om fietsen en bromfietsen te plaatsen
Verkeersborden Oefening E4: Parkeergelegenheid
Verkeersborden Oefening E5: Taxistandplaats: tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
Verkeersborden Oefening E6: Invalidenparkeerplaats
Verkeersborden Oefening E7: Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, tevens parkeerverbod voor andere voertuigen
Verkeersborden Oefening E8: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigcategorie die op het bord is aangegeven: tevens parkeerverbod voor andere voertuig categorieŽn
Verkeersborden Oefening E9: Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
Verkeersborden Oefening E10: Parkeerschijf-zone
Verkeersborden Oefening E11: Einde parkeerschijf-zone
Verkeersborden Oefening E12: Parkeergelegenheid voor openbaarvervoer reizigers bij een Parkeer en Reis halte
Verkeersborden Oefening E13: Parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
F1 - F10 Overige Geboden en verboden
Verkeersborden Oefening F1: Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Verkeersborden Oefening F2: Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
Verkeersborden Oefening F3: Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Verkeersborden Oefening F4: Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen
Verkeersborden Oefening F5: Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting
Verkeersborden Oefening F6: Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan
Verkeersborden Oefening F7: Keerverbod
Verkeersborden Oefening F8: Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden
Verkeersborden Oefening F9: Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden
Verkeersborden Oefening F10: Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast
G1-G13 Aanduiding Verkeersregels
Verkeersborden Oefening G1: Autosnelweg
Verkeersborden Oefening G2: Einde autosnelweg
Verkeersborden Oefening G3: Autoweg
Verkeersborden Oefening G4: Einde autoweg
Verkeersborden Oefening G5: Erf
Verkeersborden Oefening G6: Einde erf
Verkeersborden Oefening G7: Voetpad
Verkeersborden Oefening G8: Einde voetpad
Verkeersborden Oefening G9: Ruiterpad
Verkeersborden Oefening G10: Einde ruiterpad
Verkeersborden Oefening G11: Verplicht fietspad
Verkeersborden Oefening G12: Einde verplicht fietspad
Verkeersborden Oefening G13: Onverplicht fietspad
Verkeersborden Oefening G12a: Fiets/bromfietspad
Verkeersborden Oefening G12b: Einde fiets/bromfietspad

Je rijbewijs halen doe je bij Verkeersschool Roy Heijnens

 
H1 - H2 Aanduiding Bebouwde Kom
Verkeersborden Oefening H1: Bebouwde kom
Verkeersborden Oefening H2: Einde bebouwde kom
J1-J37 Waarschuwingsborden
Verkeersborden Oefening J1: Slecht wegdek
Verkeersborden Oefening J2: Bocht naar rechts
Verkeersborden Oefening J3: Bocht naar links
Verkeersborden Oefening J4: S-bocht(en); eerst naar rechts
Verkeersborden Oefening J5: S-bocht(en); eerst naar links
Verkeersborden Oefening J6: Steile helling
Verkeersborden Oefening J7: Gevaarlijke daling
Verkeersborden Oefening J8: Gevaarlijk kruispunt
Verkeersborden Oefening J9: Verkeersplein
Verkeersborden Oefening J10: Overweg met overwegbomen
Verkeersborden Oefening J11: Overweg zonder overwegbomen
Verkeersborden Oefening J12: Overweg met enkel spoor
Verkeersborden Oefening J13: Overweg met twee of meer sporen
Verkeersborden Oefening J14: Tram(kruising)
Verkeersborden Oefening J15: Beweegbare brug
Verkeersborden Oefening J16: Werk in uitvoering
Verkeersborden Oefening J17: Rijbaanversmalling
Verkeersborden Oefening J18: Rijbaanversmalling rechts
Verkeersborden Oefening J19: Rijbaanversmalling links
Verkeersborden Oefening J20: Slipgevaar
Verkeersborden Oefening J21: Kinderen
Verkeersborden Oefening J22: Voetgangersoversteekplaats
Verkeersborden Oefening J23: Voetgangers
Verkeersborden Oefening J24: Fietsers en bromfietsers
Verkeersborden Oefening J25: Losliggende stenen
Verkeersborden Oefening J26: Kade of rivieroever
Verkeersborden Oefening J27: Groot wild
Verkeersborden Oefening J28: Vee
Verkeersborden Oefening J29: Tegenliggers
Verkeersborden Oefening J30: Laagvliegende vliegtuigen
Verkeersborden Oefening J31: Zijwind
Verkeersborden Oefening J32: Verkeerslichten
Verkeersborden Oefening J33: File
Verkeersborden Oefening J34: Ongeval
Verkeersborden Oefening J35: Slecht zicht door regen, sneeuw of mist
Verkeersborden Oefening J36: IJzel of sneeuw
Verkeersborden Oefening J37: Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
K1-K14 Wegwijzers
Verkeersborden Oefening K1: Lage beslissingswijzer langs de autosnelweg voor de doorgaande richting met interlocale doelen en routenummer snelweg
Verkeersborden Oefening K2: Voorwegwijzer langs de autosnelweg voor de afgaande richting met afstandsaanduiding, interlocale doelen (bovenste doel = afritnaam), verwijzing naar vliegveld/luchthaven en routenummer autosnelweg
Verkeersborden Oefening K3: Beslissingswegwijzer langs autosnelweg voor de afgaande richting naar een verzorgingsplaats, met naam van de parkeerplaats en symbolen die de aard van de voorzieningen aangeven
Verkeersborden Oefening K4: Hoge beslissingswegwijzer langs de autosnelweg met rijstrookpaneel voor de doorgaande richting en aftakkingpaneel voor de afgaande richting met interlokale doelen, routenummers autosnelwegen en Europese hoofdroutes
Verkeersborden Oefening K5: Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg, met interlokale doelen, routenummers, viaductsymbool en aanduiding industrieterrein
Verkeersborden Oefening K6: Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg met interlokale doelen, en routenummers niet-autosnelweg
Verkeersborden Oefening K7: Wegwijzer voor fietsers en bromfietsen (handwijzer) met lokaal doel, interlokaal doel, stedelijk fietsroutenummer boven) en met interlokale doelen en interlokaal fietsroutenummer (onder)
Verkeersborden Oefening K8: Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (stapelbord), met interlokale doelen en een via een alternatieve route te bereiken doel (cursief)
Verkeersborden Oefening K9: Omleiding (maatregel op voorwegwijzer langs niet-autosnelweg)
Verkeersborden Oefening K10: Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom met interlokaal doel, lokaal doel een dagrecreatiecentrum, objecten en stadsroutenummers
Verkeersborden Oefening K11: Voorsorteren op niet-autosnelweg. Bord met interlokale doelen, routenummers en een verwijzing naar de autosnelweg
Verkeersborden Oefening K12: Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknamen (in verkeersgebieden)
Verkeersborden Oefening K13: Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom, met wijknummers (in verkeersgebieden)
Verkeersborden Oefening K14: Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
L1-L12 Informatieborden
Verkeersborden Oefening L1: Hoogte onderdoorgang
Verkeersborden Oefening L2: Voetgangers oversteekplaats
Verkeersborden Oefening L3: Bus- / tramhalte
Verkeersborden Oefening L4: Voorsorteren
Verkeersborden Oefening L5: Einde rijstrook
Verkeersborden Oefening L6: Splitsing
Verkeersborden Oefening L7: Aantal doorgaande rijstroken
Verkeersborden Oefening L8: Doodlopende weg
Verkeersborden Oefening L9: Vooraanduiding doodlopende weg
Verkeersborden Oefening L10: Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting
Verkeersborden Oefening L11: Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstroken
Verkeersborden Oefening L12: Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook
  Overige borden en tekens
Verkeersborden Oefening Splitsing autosnelweg
Verkeersborden Oefening Versmalling of het einde van een vluchtstrook (minder dan 2 meter). Kan ook zijn: versmalling of einde invoegstrook die niet overgaat in een vluchtstrook.
Verkeersborden Oefening Bromfietsers op de rijbaan
Verkeersborden Oefening Algemeen stopteken
Verkeersborden Oefening Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren nadert.
Verkeersborden Oefening Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van achter nadert.
Verkeersborden Oefening Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van voren en van achter nadert.
Verkeersborden Oefening Stopteken voor het verkeer dat de verkeersregelaar van rechts nadert.
Verkeersborden Oefening Stopteken voor het verkeer in de vrije richtingen. Je moet opletten voor het verkeer in de stopgezette richtingen. Kruispunt vrijmaken.
Verkeersborden Oefening Snelheid minderen
Verkeersborden Oefening Stopteken van een verkeersbrigadier


Kort informatieoverzichtje

Verkeersschool Roy Heijnens
Klingstraat 6
6441 KG Brunssum 
E-mail: verkeersschool@roy-heijnens.nl 

Telefoonnummer: 045-5258765  (van 9.00 tot 22.00 uur)
Bij geen gehoor: 06-54783109 

Like ons op Facebook!!!


 

 Maak ook gebruik van ijopleiding in stappen!!

Roy Heijnens behoort tot de beste rijscholen!!

 

© Copyright Verkeersschool Roy Heijnens
Webdesign: BT Webdesign